סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2426

38
7
57
93
27
4
365
1
6
7
3
714
8
94
26
79
9
65