סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2429

3
8
9
2
14
46
5
81
3
2
49
5
31
7
1
58
7
62
18
5
2
8
7