סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2430

43
37
8
52
436
36
1
6
54
3
8
27
941
62
8
36
98