סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2431

69
3
3
5
1
32
5
3
48
84
276
53
37
5
2
51
8
3
6
6
18