סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2432

3
1
486
6
9
7
5
1
89
5
2
3
2
5
5
9
86
3
5
8
4
6
652
1
4