סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2433

85
43
9
8
15
72
3
8
5
9
5
2
4
3
6
7
9
38
83
2
2
61
39