סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2434

5
986
71
82
7
4
3
19
8
95
2
69
1
9
9
52
53
426
1