סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2435

9
78
42
59
741
39
5
6
892
8
4
15
561
24
64
75
5