סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2436

7
3
16
89
72
89
1
23
8
69
4
76
7
64
35
54
21
6
5