סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2438

67
4
25
12
8
7
31
7
1
5
9
6
4
3
8
7
76
1
3
52
52
3
79