סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2440

1
4
49
2
54
32
25
87
39
21
68
94
24
57
4
15
3
9