סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2441

3
9
6
743
9
3
2
97
3
54
8
2
35
2
17
2
9
6
837
4
1
7