סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2442

8
15
9
5
8
54
6
7
2
7
61
32
84
1
7
7
5
84
2
6
1
35
7