סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2443

4
3
1
2
85
32
5
14
8
6
4
27
8
1
5
25
6
91
81
5
3
6
9