סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2444

2
71
4
16
49
58
95
8
83
29
6
37
39
15
27
2
85
6