סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2446

1
4
87
2
7
15
39
2
64
47
23
52
3
98
43
5
3
49
6
8