סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2453

7
51
87
4
2
5
6
97
18
13
6
92
82
13
5
6
9
1
29
92
1