סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2454

1
437
5
3
1
64
2
1
38
4
9
6
5
7
98
3
5
94
1
2
2
594
6