סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2455

7
2
9
49
6
1
1
5
4
2
156
6
3
718
3
9
6
4
4
7
28
8
3
9