סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2456

26
5
17
5
7
49
41
75
52
19
97
32
73
1
9
84
2
31