סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2457

52
9
8
67
35
9
82
49
8
3
8
1
47
74
5
28
92
4
1
62