סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2458

12
6
37
72
5
3
1
3
9
67
81
43
4
9
2
8
2
16
54
8
27