סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2459

4
9
58
6
7
589
63
1
91
43
78
6
87
156
7
4
16
4
7