סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2460

91
26
5
4
7
47
69
5
4
3
56
1
8
9
46
13
3
1
6
64
75