סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2461

4
8
1
6
79
3
29
45
1
29
6
7
3
31
5
47
34
5
41
8
5
6
3