סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2462

6
2
8
1
63
3
48
5
2
6
13
321
37
4
8
4
78
6
87
9
4
9
6