סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2463

2
9
6
81
689
1
3
69
8
2
39
8
5
93
3
2
951
76
9
9
7