סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2465

139
4
86
36
9
64
7
5
6
8
4
9
2
6
81
7
23
54
1
732