סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2466

3
59
25
37
31
7
2
9
7
2
4
7
3
2
9
2
7
81
59
86
87
2