סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2467

7
16
8
9
45
6
4
4
5
89
1
297
6
32
8
5
4
9
46
8
7
81
7