סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2468

4
378
5
73
8
51
82
45
7
4
6
81
75
26
5
28
2
138
4