סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2469

384
5
2
68
3
9
3
8
86
85
32
32
9
4
3
5
91
4
5
279