סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2471

8
96
1
5
87
26
7
6
97
13
92
13
5
5
49
29
8
9
58
7