סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2472

4
3
29
78
5
6
8
1
5
7
986
574
9
2
2
7
9
1
45
19
4
8