סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2473

5
9
6
654
1
2
1
8
6
8
37
1
7
4
78
3
9
8
9
7
3
716
1
5
2