סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2474

7
9
8
2
45
13
4
3
26
6
8
3
2
4
9
1
35
4
2
26
31
7
9
5
8