סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2475

5
7
4
591
26
63
79
8
2
9
1
3
8
34
59
85
162
9
4
2