סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2476

73
4
86
25
1
4
87
1
5
82
52
7
6
98
3
6
71
94
3
68