סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2477

2
3
57
2
4
6
8
35
61
89
12
85
13
61
3
8
9
5
41
1
5