סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2478

2
4
7
9
7
6
73
9
4
4
75
19
2
78
16
4
8
1
69
1
5
7
7
3
2