סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2479

92
4
7
25
46
32
2
71
57
48
34
7
45
73
93
7
8
95