סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2483

37
5
92
48
5
31
264
5
861
7
976
59
8
31
38
7
28