סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2484

6
3
15
8
983
4
6
51
3
8
7
2
9
6
37
1
2
397
9
12
1
6