סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2485

6
1
3
9
8
53
61
6
1
82
23
41
19
2
6
14
96
8
7
3
4
8