סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2486

6
74
3
3
76
3
19
5
9
8
2
35
1
6
4
1
59
7
53
8
2
41
3