סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2488

9
6
26
3
49
35
9
7
5
46
6
4
1
82
1
3
1
35
13
2
79
9
4