סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2489

43
1
13
65
2
83
8
4
3
97
46
5
6
1
52
9
73
94
6
84