סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2491

5
6
2
1
9
61
7
8
5
3
68
74
51
32
1
7
7
3
94
4
2
5
1
9