סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2492

1
3
7
73
89
2
71
5
4
27
364
15
4
4
12
7
54
61
3
8
2