סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2493

47
6
2
9
4
8
1
92
5
12
9
6
5
1
65
3
83
9
2
5
4
9
9
84